Double-t.nl wordt heruitgevonden

Na meer dan 15 (!) jaar is het weer tijd voor een frisse start en nieuwe look. Goed moment om -geruime tijd na de trend- in de wereld van WordPress te duiken. Maar hoe cool is het om in deze tijd nog een eigen website te hebben? Hoog tijd dus om deze plek opnieuw uit te vinden.

Meerdere ontwikkelingen zorgen ervoor dat de site een nieuwe stijl en inrichting verdient. Van fotografie verschuift op dit moment mijn interesse naar audio-productie en podcasting. Hieronder vind je daarom een een aantal afleveringen van de podcast die ik op dit moment aan het maken ben.

Voor professionele contacten is er mijn LinkedIn en met een beetje creativiteit kun je hier mijn e-mailadres uithalen: info double-t nl. Ik hoop je snel terug te zien voor meer updates!

Double-t.nl is being re-invented

After more than 15 (!) years it is time for a fresh start and a new look. Good moment to – way beyond the trend- dive in the world of WordPress. But how cool is it nowadays to have your own website? High time to re-invent this place.

Multiple developments make this site deserve a make-over. These days, my interest shifts from photography towards audio-production and podcasting. Below you can find a number of episodes of the podcast I’m currently creating (in Dutch only at the moment, sorry).

For professional contacts I have my LinkedIn profile available and with a bit of creativity you van find my e-mailadres from this: info double-t nl. Hope to see you soon for more updates!

Thijs Tollenaar (1986) is an emergency care nurse, photographer and podcast maker, with a wide interest in humans, innovation and sustainability.

Podcast: De Grens

Deze eerste serie van ‘De Grens’ maak ik over mijn broer Rutger, die onverwacht overleden is. Met audioverhalen maak ik een portret van hem en praat ik over rouw, verlies maar vooral over de draad weer oppakken. Rutger zocht altijd de grens op, verlegde die grens en ging er soms misschien een beetje overheen. Maar waar ligt die eigenlijk? Ga jij er overheen? Bewust of onbewust?

De podcast is beschikbaar via Stitcher (aanbevolen), Spotify, Apple podcasts en andere apps.

The first series of ‘De Grens’ I’m producing, is about my brother Rutger, who passed away unexpectedly. With audio stories, I’m creating a portrait of him and do I talk about mourning, loss but even more about ‘picking up the thread again’, as we say in Dutch. Rutger was always looking for the limit, was shifting it and maybe got over it a bit, sometimes. But were is the limit actually? Are you getting over it? Consciously or unconsciously?

The podcast is available via Stitcher (recommended), Spotify, Apple podcasts and other apps.